Wydrzenia 2013 roku

31 GRUDNIA 2013 R. ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU

BOŻE NARODZENIE 2013            

BOŻE NARODZENIE 2013

BOŻE NARODZENIE 2013
I pomyśl, jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
Matkę, osiołka, Betlejem…
/ks. Jan Twardowski /
Niech Boże Dziecię
darzy Was nieprzerwanym zdrowiem,
radością , pogodą ducha,
niech błogosławi codzienny trud,
wszystkie wysiłki w czynieniu dobra,
a moc Jego Miłości, niech wypełnia Wasze serca


Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
życzą Duszpasterze


24 listopada UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Chrystus Król to dobry Pasterz, który troszczy się o swoje owce i za nie oddaje życie. Zmartwychwstając, pokonuje śmierć i otwiera bramy nieba dla wszystkich, którzy tak jak On będą okazywali miłosierdzie bliźnim.

W ostatnią niedzielę ROKU WIARY uroczyste eucharystyczne spotkanie z Chrystusem Królem odbyło się o godz.10.30.

Na początku Mszy św. po pozdrowieniu lektorzy: Arkadiusz Dziura, Bartłomiej Krowiak i Mirosław Jasiński złożyli uroczyste ślubowanie na Biblię .

      

Oprawę Mszy św. przygotowała młodzież z KSM-u oraz członkowie Parafialnego Oddziału AK, którzy czytali Pismo Święte i przynieśli dary do ołtarza, gdyż jest to ich święto patronalne. Piękne śpiewy liturgiczne wykonywała parafialna Schola.

      

      

Po Mszy świętej został wystawiony Najświętszy Sakrament i odmówiona Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Wszyscy zgromadzeni na Eucharystii prosili, aby Jezus panował w ich sercach i umysłach oraz śpiewali donośnym głosem:


Króluj nad nami,
króluj nad wiekami,
my z Tobą pójdziem na boje…18 listopada 2013r. ŚWIĘTO BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY - patronki KSM

„Kiedy najeźdźcy, jak wzburzona fala,
Jej wieś zalali, w las uprowadzona
Zginęła z ręki dzikiego Moskala
Po krwawej walce śmiertelnie raniona.
Droższą niż życie była dla niej cnota,
Gdy w jej obronie stoczyła bój z wrogiem.
Milszą śmierć sroga niż grzechu sromota,
Więc męczennicą stanęła przed Bogiem".


W poniedziałek 18 listopada oddział KSM uczestniczył w uroczystej Mszy św. poświęconej bł. Karolinie Kózkównie - dziewicy i męczennicy, która zginęła z rąk nieprzyjaciela, broniąc swojej czystości. Błogosławiona Karolina jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc.

Aby uczcić święto swojej Patronki, parafialni KSM- owicze zaangażowali się w oprawę liturgiczną Eucharystii . Przygotowali czytania, psalm, złożyli dary ofiarne, a przy akompaniamencie gitary zaśpiewali „Barkę” oraz „Dzielmy się wiarą jak chlebem” , by razem ze wspólnotą parafialną prosić Błogosławioną Karolinę o opiekę i wstawiennictwo oraz pomoc w uczeniu się pięknej i odpowiedzialnej miłości.

Na zakończenie Mszy św. młodzież zaśpiewała hymn Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który zakończyła zawołaniem: „Przez cnotę , naukę i pracę , służyć Bogu i Ojczyźnie –Gotów !”, a następnie odmówiła Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą ofiarowała za bliskich zmarłych.

Młodzież zgromadzona w świątyni dziękowała Bogu za Błogosławioną Karolinę, prosiła Najwyższego o pomoc w naśladowaniu Jej cnót : czystości, pracowitości, pobożności oraz pomoc w codziennej walce z pokusami.

Błogosławiona Karolino, dziewico, męczennico wypraszaj potrzebne łaski dla polskiej młodzieży, przede wszystkim łaskę mądrości, odwagi, aby potrafiła oprzeć się współczesnym negatywnym tendencjom i zachowała nieskażoną tożsamość i wiarę katolicką.
Błogosławiona Karolino Kózkówno, módl się za nami!

      


UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY

Jest miejsce, dokąd listy nie dochodzą,
Gdzie tylko myśli i modlitwy błądzą.
Tam idę, żeby w zadusznym skupieniu
Ulżyć modlitwą zmarłym w ich cierpieniu (…)
Nie mogę odejść, nie zamieniwszy słowa
W ciszy, o której mówią, że grobowa.
Nim wiatr ostatnie znicze pozagasza
Powiem dziękuję, proszę i przepraszam.
Jest miejsce dokąd listy nie dochodzą,
"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą".


W Uroczystość Wszystkich Świętych wspominamy niezliczoną liczbę osób, które w swoim ziemskim życiu kierowały się wiarą, wiernie wypełniając wolę Bożą, a teraz radują się chwałą nieba oraz tych wszystkich, którzy przez swoje życie osiągnęli zbawienie, lecz pozostają nieznani.

To dzień nadziei, że życie nie kończy się w grobie, że po tamtej stronie jest świat i życie, w którym nie ma już łez, niesprawiedliwości, krzywdy i cierpienia .

Po uroczystej Mszy św. o godz. 11 00 udaliśmy się z procesją na groby bliskich. W pięknej jesiennej aurze paliliśmy znicze symbolizujące pamięć o tych, którzy odeszli , a przede wszystkim modliliśmy się za zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół i za zmarłego ks. Henryka Rychlaka.

2 listopada (Dzień Zaduszny) obchodziliśmy dzień wspominania zmarłych, szczególnej modlitwy za wszystkich, którzy przebywają w czyśćcu i potrzebują naszej pomocy w postaci odpustu i codziennej modlitwy wypominkowej, by dostąpić zbawienia.

Był to dzień pełen melancholii i zadumy, gdyż po Mszy św. wyruszyliśmy z procesją na cmentarz, by wspominać bliskich, których już nie ma obok nas, ale pozostają wciąż w naszej pamięci. Bywa, że są w naszych myślach na co dzień, ale w tym listopadowym czasie wspominamy ich w szczególny sposób i dajemy temu wyraz pochylając głowy nad grobami oraz zapalając świece...

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galerii


27 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

ZŁOŻENIE DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA PRZEZ UCZNIÓW KL. I GIMNAZJUM

ORAZ KONCERT CHÓRU I ORKIESTRY „ ECHO SACROSONGU”

Na Mszy św. o 15.00 młodzież gimnazjalna z naszej parafii złożyła deklaracje wyrażające chęć przygotowania się i przystąpienia do sakramentu bierzmowania.

Kandydaci do bierzmowania chcący dobrze przygotować się na Nowe Zesłanie Ducha Świętego , które dokona się poprzez przyjęcie sakramentu bierzmowania , w obecności swoich rodziców i krewnych przyrzekli wypełniać następujące warunki:

• w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy św.
• regularnie przystępować do sakramentu pokuty,
• sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej,
• brać udział w spotkaniach w grupach kandydatów do bierzmowania,
• kulturalnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach,
• uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach , nabożeństwach majowych i czerwcowych,
• znać podstawowe prawdy wiary i zasady moralności chrześcijańskiej
• wszędzie być świadkiem Boga.

      

      

Szczególnym uczestnikiem tejże Mszy św. był również Chór i Orkiestra "Echo Sacrosongu" działający przy parafii Opatrzności Bożej Księży Salezjanów w Rzeszowie.

Od 13 lat zespół założony przez ks. Andrzej Szpaka podtrzymuje tradycję Festiwalu „Sacrosong", którego protektorem i orędownikiem był kardynał Karol Wojtyła, koncertuje po Polsce i świecie, głosząc ideę Święta Stworzenia Świata i Człowieka.

Wystąpienie Chóru i Orkiestry „Echo Sacrosongu” w naszym kościele było prawdziwym świętem i na długo pozostanie w pamięci parafian.

      

      


Św. Patrona Szkoły 22.10.2013r.


We wtorek 22.10.2013 r. cała nasza społeczność szkolna a więc nasi nauczyciele, wychowawcy i dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce zgromadziła się wraz z pocztem sztandarowym w naszej świątyni parafialnej na uroczystej Mszy świętej o godz. 9.00, by uczcić swojego świętego Patrona.

W czasie Mszy św, dzieci odczytały słowo Boże, schola parafialna uświetniała śpiewem pieśni to liturgiczne spotkanie, Pani Dyrektor naszej szkoły Krystyna Ślemp wraz z dziećmi przyniosła dary ofiarne do ołtarza. W wygłoszonym kazaniu ks. Proboszcz przypomniał nam wszystkim jeszcze raz niektóre cechy, które kierowały życiem św. Jana Kantego, a które powinny być dla nas zachętą do naśladowania.

Po zakończonej Mszy świętej udaliśmy się do Domu Ludowego w Grzegorzówce, gdzie o godz. 10.30 po przywitaniu wszystkich przez Panią Dyrektor rozpoczęła się część artystyczna poświęcona naszemu kochanemu świętemu Patronowi. Dzieci z wielką radością przedstawiały sceny z życia świętego Patrona, oparte zarówno na faktach z jego świętego życia jak też zawarte w niektórych legendach o nim. Było przy tym wiele radości i wzruszeń.

Wszyscy, począwszy od najmłodszych przeżyli to święto bardzo zadowoleni, że mamy z kogo czerpać wzór do naśladowania i dobrego życia.

Do organizacji tej uroczystości włączyło się także Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły im. Św. Jana Kantego, którego przedstawiciele występowali wraz z dziećmi. Dzieci także otrzymały przygotowany przez nich poczęstunek. Wszyscy składamy serdeczne podziękowania za zorganizowanie tej uroczystości.

A może w trakcie przedstawienia o św. Janie Kantym zrodziły się i nowe powołania? Któż to wie…..? Może zobaczmy to sami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galerii


Kleryk Łukasz Majchrowski przyjął święcenia diakonatu 2.X.2013

„Przyjmij Chrystusową Ewangelię,
której głosicielem się stałeś;
Wierz w to , co będziesz czytać,
nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to,
czego będziesz nauczać…”


Dzisiaj odbyło się niezwykłe wydarzenie dla naszej parafialnej wspólnoty - kleryk Łukasz Majchrowski przyjął święcenia diakonatu.

W kaplicy Seminarium Duchownego w Przemyślu o godz.700 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył J. E. Ks. Bp Stanisław Jamrozek.

W uroczystości przepełnionej radością i głębokim wzruszeniem wzięli udział m.in. rodzice Łukasza oraz ks. proboszcz Marian Fortuna. W oprawę muzyczną Mszy św. włączył się seminaryjny klerycki chór.

Msza była uwieńczeniem parafialnej nowenny odprawianej przed święceniami diakonatu kleryka Łukasza, w czasie której polecaliśmy go w modlitwach Najwyższemu Bogu.

           

           


PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Jak paciorki różańca, przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski,
A Ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,
Święta Panno, Maryjo pełna łaski.


Rozpoczął się miesiąc październik. Tradycyjnie jest to czas modlitwy różańcowej, czas zawierzenia Bogu - przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, wielu spraw naszego serca, spraw naszych rodzin, naszej parafii, Ojczyzny.
Modlitwa różańcowa jest rozważaniem najważniejszych tajemnic Nowego Testamentu, począwszy od narodzin Pana Jezusa, przez życie i publiczną działalność, męczeńską Śmierć na krzyżu i cudowne zmartwychwstanie, aż po Zesłanie Ducha Świętego i chwalę Maryi i Jej Syna.
Różaniec zwany Psałterzem Najświętszej Maryi Panny, to modlitwa do Jezusa za pośrednictwem Maryi. Jego odmawianie porównywano do ofiarowania Matce Bożej 150 róż, dlatego tę modlitwę nazwano wieńcem z róż czyli różańcem.
Zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele będą w dni powszednie o godzinie 18.00, a w niedzielę o 15.00.


„Różaniec jest moją ulubioną modlitwą”…
/Jan Paweł II/


ODPUST PARAFIALNY 15.09.2013r.

Siedem boleści Maryi:

1. Proroctwo Symeona
2. Ucieczka do Egiptu
3. Zgubienie Jezusa
4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
6. Zdjęcie Jezusa z krzyża
7. Złożenie Jezusa do grobu


Przychodzimy do Ciebie, Matko Bolesna.
Ty nas pocieszysz, bo jesteś Matką miłosierdzia i litości.
Daj nam siłę do znoszenia wszelkich przeciwności:
Spraw, byśmy z Synem Twoim nosili krzyż swój bez narzekania,
w cichości, pokorze i miłości…


Liturgiczne święto Matki Bożej Bolesnej – 15 września przypadło tego roku w niedzielę i spowodowało, że przy figurze Patronki naszego kościoła zgromadzili się licznie parafianie oraz pielgrzymi przybywający z okolicznych wiosek, by powierzyć swoje sprawy Naszej Niebieskiej Matce.

Maryja jest dla nas wzorem wiary w sytuacjach próby i cierpienia, wzorem nadziei, kiedy wszystko wydaje się być stracone. A nade wszystko jest wzorem miłości, która nie lęka się cierpienia, osamotnienia, ofiary aż po współumieranie.

Maryja bolejąca pod krzyżem swojego Syna a naszego Pana uczy nas wierności Bogu aż do końca. Przez jej orędownictwo mogliśmy także i my łącząc swe cierpienia z ofiarą Jezusa na krzyżu ofiarować je jako wynagrodzenie Bogu za grzechy całego świata i wypraszać Boże miłosierdzie.

O godz. 11:00 rozpoczęła Eucharystia sprawowana przez Ks.Proboszcza z Zabratówki Stanisława Orszaka, Ks. Tadeusza Czerwińskiego z Dylągówki i Ks. Proboszcza Mariana Fortunę.

W oprawę mszy włączyła się młodzież z KSM-u, członkowie Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej oraz strażacy. Wspólną modlitwę ubogaciły miejscowe trębaczki oraz parafialna schola .

Na zakończenie mszy przeszła uroczysta procesja dookoła kościoła. Każdy, kto w tym dniu nawiedził nasz parafialny kościół, będąc w stanie łaski uświęcającej i po odmówieniu modlitwy w intencji Ojca Św., mógł uzyskać odpust zupełny.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galerii


PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W HYŻNEM - 07.09.2013r.

I oto nadszedł dzień 07 września 2013 roku. Wyruszyliśmy z kościoła o 15- tej liczną grupą, śpiewając pieśń do Matki Bożej Bolesnej. Po drodze dołączały się do nas jeszcze grupki osób mieszkających przy trasie pielgrzymki. Prawie 200 osób wędrowało polnymi dróżkami do Matki Hyżneńskiej, by u Jej stóp wymadlać potrzebne łaski oraz dziękować za te dotychczasowe.

Droga prowadziła przez Hyżne Dział, a następnie przez tzw. „Kamionki”, by przez cmentarz zejść do celu naszego pielgrzymowania.

W czasie pielgrzymki odmawialiśmy różaniec ofiarując nasze intencje, ufając, że przez pośrednictwo naszej Matki- Pani Hyżneńskiej zostaną one wysłuchane. Przed mszą świętą mogliśmy skorzystać także z daru sakramentu pokuty, by przyjmując Chrystusa do serca zyskać odpust zupełny.

Mszy świętej przewodniczył nasz nowy biskup Ks. Stanisław Jamrozek. Na jej zakończenie otrzymaliśmy uroczyste pasterskie błogosławieństwo.

Podsumowaniem naszej pielgrzymki był pokłon przed cudownym obrazem Matki Najświętszej.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galerii

MARYJO, MATKO, PANI HYŻNEŃSKA – MÓDL SIĘ ZA NAMI!ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

W dniu 2 września 2013 r. w naszej parafialnej świątyni uroczyście Mszą świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2013/2014. Ks. Proboszcz Marian Fortuna przewodniczył Mszy świętej, w której uczestniczyły nasze dzieci ze Szkół Podstawowych z Grzegorzówki i Wólki Hyżneńskiej, rodzice i nauczyciele. Słowo do zgromadzonych w świątyni skierował w czasie kazania nasz nowy ks. wikariusz ks. Kazimierz Bochnak. W czasie Mszy świętej dary do ołtarza przyniosły dzieci wraz z Panią Anną Kotlarz i Panią Edytą Miąskowską.

Na zakończenie dzieciom klas pierwszych ks. Proboszcz poświęcił tornistry i przybory szkolne, a wszyscy otrzymaliśmy uroczyste błogosławieństwo. W czasie Mszy świętej śpiew prowadziła nasza schola parafialna.

Po zakończonej Mszy świętej udaliśmy się do szkół, gdzie Panie Dyrektorki zainaugurowały nowy rok szkolny podając wychowawców każdej z klas, przydzielając klasy i składając życzenia dzieciom, by ten nowy rok szkolny był błogosławiony.

Wszystkim dzieciom i nauczycielem życzymy Szczęść Boże w nowym roku szkolnym.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galerii


XX ZLOT KSM ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 31.08-01.09 2013r.

Relacja z XX zlotu oraz zdjęcia pod linkiem KSM


NOWY LINK ORAZ AKCJA CARITAS „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW" 25.08.2013r.

Na stronie parafialnej pojawił się nowy link CARITAS - zarówno w menu po lewej stronie jak i na górze po prawej - zapraszamy do zaglądnięcia oraz do galerii aby obejrzeć relacje z akcji Caritas „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW" - aby tam przejść bezpośrednio wystarczy kliknąć na poniższy obrazek


PARAFIALNA SCHOLA W GDAŃSKU - WAKACJE 22.07.2013r.

Pod linkiem Schola pojawił się nowy artykuł odnośnie tegorocznego wyjazdu scholi do Gdańska - zachęcamy do przeczytania oraz obejrzenia zdjęć w galerii


PIELGRZYMKA PARAFIALNA – 17.08.2013r.

Człowiek to homo viator, ciągły wędrowiec tu na ziemi, zmierzający poprzez ziemską codzienność do Domu Ojca.

Pielgrzymka, a szczególnie ta parafialna, ma swój konkretny ziemski cel. Już kościół parafialny, gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament, może być nazwany takim miejscem, a udanie się do niego z pobożności dla spotkania z Bogiem - pielgrzymką. Jeszcze bardziej pielgrzymką można nazwać udanie się do jakiejś parafii, gdzie odbywa się odpust czyli uroczystość świętego patrona. Kościół w tym dniu otrzymuje przywilej, że każdy kto go nawiedzi, ma możność zyskania w nim odpustu zupełnego. Ale faktyczną pielgrzymką jest dopiero wędrówka do bliższego lub dalszego sanktuarium, miejsca szczególnie świętego i słynącego łaskami czy też miejsc związanych z objawieniami Maryjnymi.

Taki też cel przyświecał nam pielgrzymom, gdy w sobotę 17 sierpnia w liczbie 55 osób udaliśmy się autokarem na naszą parafialną pielgrzymkę. Obok własnych intencji zabraliśmy także intencje wszystkich rodzin, całej naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszym celem naszej pielgrzymki było Sanktuarium św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Po krótkiej historii sanktuarium opowiedzianej nam przez jednego z braci Michalitów, udaliśmy się przed sarkofag bł. Bronisława Markiewicza, a następnie ucałowaliśmy jego relikwie. Po chwili zwiedzaliśmy już muzeum bł. Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia ks. Michalitów i sióstr Michalitek.

Następnym etapem naszej pielgrzymki było miejsce związane ze św. Janem z Dukli, gdzie jak głosi tradycja miał na puszczy prowadzić życie pustelnicze. Tam też po zwiedzaniu kościółka i pustelni odmówiliśmy sobie koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Ostatnim a zarazem głównym etapem naszej parafialnej pielgrzymki było Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zwanego polskim La Salette. Założyli je Misjonarze Saletyni - zgromadzenie utworzone w 1852 r., rok po ogłoszeniu dekretu o prawdziwości objawienia w La Salette.

Szczególnym kultem wiernych cieszy się figura Matki Bożej Płaczącej znajdująca się w bocznej kaplicy sanktuaryjnej. Dębowiecka figura jest rzeźbą o wysokości 130 cm, kopią figury z La Salette. Przedstawia Matkę Bożą Saletyńską siedzącą na kamiennym głazie, z twarzą ukrytą w dłoniach i pochyloną do przodu. Została wykonana z drewna lipowego w 1959 r. i pokryta polichromią w Krakowie w 1960 r. Rzeźbę wykonał rzeźbiarz Edward Koś, według modelu prof. Franciszka Kalfasa z Krakowa. W roku koronacji 1996 figura przeszła gruntowną konserwację, której dokonał Przemysław Ćwiertnia z Krakowa. Złotą koronę dla Matki Bożej Saletyńskiej wykonał Lech Dziewulski z Krakowa. 15 września 1996 r. odbyła się bowiem uroczystość koronacji papieskiej łaskami słynącej Figury Matki Bożej Płaczącej, dokonana przez nuncjusza apostolskiego, ks. abp. Józefa Kowalczyka.

Po przedstawieniu nam przez jednego z braci Saletynów historii sanktuarium i objawień Matki Bożej w La Salette oraz zapoznaniu nas z Jej orędziem wygłoszonym 19 września 1846 roku do dzieci : Melanii i Maksymina udaliśmy się do bazyliki i tam przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawionej przez ks. Proboszcza Mariana Fortunę. Wielu z nas skierowało do Matki Bożej swoje prośby i intencje, a po Mszy św. oglądnęliśmy film o objawieniach Matki Bożej Saletyńskiej z Jej przesłaniem skierowanym także do nas i otrzymaliśmy orędzie Matki Bożej z La Salette. Na tym zakończyliśmy oficjalną część naszej pielgrzymki.

Ostatnim etapem naszego wyjazdu był pobyt w Troi Podkarpackiej w Trzcinicy koło Jasła, gdzie mogliśmy zobaczyć początki osadnictwa na ziemiach Podkarpacia liczące ok. 3-4 tys. lat. Mogliśmy na własne oczy zobaczyć budynki mieszkalne oraz warowne, degustować dawne potrawy, a także uczestniczyć w bitwie o Trzcinicki gród. Pełni radości, uduchowieni i zadowoleni ze śpiewem na ustach wróciliśmy do naszych domów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galerii


15 sierpnia Święto Matki Boskiej Zielnej

Jest czas siewu, jest i czas zbiorów – uosobiony w pięknych wieńcach uwitych z kłosów tegorocznego zboża, kwiatów, ziół i owoców. Jak stary obyczaj każe...


Obchodziliśmy dzisiaj jedno z najważniejszych świąt Maryjnych: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny nazywane także Świętem Matki Boskiej Zielnej .
Podczas Mszy Świętej o godz. 10:30 Ks. Proboszcz Marian Fortuna poświęcił przyniesione przez wiernych piękne bukiety z kwitnących jeszcze o tej porze w ogródku kwiatów, ostatnich kłosów pozostałych na polach po ścięciu zboża, z jarzębiny i przeróżnych ziół. W niektórych bukietach znalazły się nawet owoce.
Według tutejszej tradycji powieszone zostały pod dachem domu albo stodoły, by odstraszały pioruny i chroniły tegoroczne plony.
Poświęcony został też chleb upieczony w tutejszej piekarni oraz wykonane przez Parafian przepiękne wieńce dożynkowe.


      

      

Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej przypomina nam, że niebo jest celem naszej ziemskiej wędrówki.
Maryja zachęca nas do kroczenia przez życie z twarzą zwróconą ku niebu. Wzywa nas nieustannie, by już tutaj żyć życiem nieba i oswajać się z tym światem, który jest zarazem tak bliski i tak daleki od nas.
Na popołudniowej Mszy Św. obchodziliśmy czwartą rocznicę śmierci Ks. Henryka Rychlaka, bo właśnie w dzień zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny Ksiądz Kanonik zasnął w Panu. Po Mszy Św. udaliśmy się z procesją na cmentarz, by pochylić się nad Jego grobem, a potem spojrzeć w niebo…

23 CZERWCA 2013r. PARAFIALNE ŚWIĘTO RODZINY

Już po raz czwarty z inicjatywy pracujących w parafii księży, stowarzyszeń działających przy szkołach podstawowych, Akcji Katolickiej, KSM–u, Kół Gospodyń Wiejskich, Róż Różańcowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się w plenerze Święto Rodziny, w którym uczestniczyli parafianie oraz wyjątkowo licznie mieszkańcy okolicznych wiosek.

Gościem honorowym naszego święta była Pani Wójt Krystyna Wojtyło, która uczestniczyła we wspólnej zabawie.

Dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna – pod okiem swoich nauczycieli - przedstawiły część artystyczną, pełną radości, śpiewu i tańca. Liczne gry, zabawy i konkursy, w których uczestniczyły całe rodziny, dodały uroku całemu spotkaniu. Najmłodsi mogli spożytkować swoją energię na zorganizowanym dla nich placu zabaw.

Grupa Teatralna „RODZINA", działająca przy parafii w części artystycznej pt. „Pod strzechą” przedstawiła parodię utworów naszego wieszcza narodowego - Adama Mickiewicza. Śmiechu było co niemiara, a rangi występowi dodały staropolskie stroje, które zostały wypożyczone w WDK w Rzeszowie.

Ponieważ 23 czerwca obchodzony jest Dzień Ojca, grupa „RODZINA” drugą część swojego występu poświęciła Ojcom. W kabaretowych scenkach wychwalała ich zalety, ale też nie omieszkała piętnować tatusiowych wad! ;);):)

Dla wszystkich świętujących przygotowany był poczęstunek: bigos, ciasto, napoje oraz lody.

To wspólne świętowanie miało na celu wzajemne zbliżenie rodzin i wszystkich mieszkańców Grzegorzówki i Wólki Hyżneńskiej oraz upowszechnienie wesołej, zdrowej zabawy bez alkoholu i używek. Spotkanie zakończyło się zabawą taneczną, która potrwała do godziny 2300.

Parafialne Święto Rodziny mogło się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców oraz pomocy sponsorów.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wyjątkowego spotkania.

Aby obejrzeć zdjęcia z Parafiady 2013 przejdź do -> Galerii zdjęć

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

19 maja br. na Mszy Św. o godz. 10:30 szesnaścioro dzieci z naszej Parafii po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w Ofierze Mszy Świętej.


W tym wyjątkowym Dniu Jezus przemówił do nich:


„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki...
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew,
ma życie wieczne... trwa we Mnie, a Ja w nim”
W czasie Eucharystii dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne, złożyły dary ofiarne, wśród których była piękna kropielnica, bochenki chleba, kwiaty, zapisane przyrzeczenia oraz hostia, wino i woda.

Bardzo uroczyście przyjęły – jak powiedział w „Liście do dzieci w Roku Rodziny” Bł. Jan Paweł II - największy Sakrament, by w dalszym życiu móc Go przyjmować jak najczęściej i w ten sposób pozostawać w zażyłej przyjaźni z Panem Jezusem.

Radość tego święta dzielili nie tylko rodzice, chrzestni i krewni, ale i cała Parafia. Wspólnie modliliśmy się, by ta chwila utkwiła w dziecięcych ufnych serduszkach i pamięci na zawsze, wyznaczała właściwy kierunek postępowania w trudnych życiowych sytuacjach.

Aby Dzień Pierwszej Komunii Świętej przebiegł uroczyście, potrzeba było wkładu i wysiłku wielu osób, zwłaszcza rodziców.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do jego uświetnienia .

MAJ - miesiącem MARYI

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE...Rozpoczął się maj, miesiąc dedykowany Matce Najświętszej, czas ożywienia naszego dziecięcego oddania Matce Jezusa.

W naszej Wspólnocie spotykać się będziemy na Mszach Św. i nabożeństwach majowych o godz. 18:00, aby oddawać się w opiekę Maryi i prosić, aby prowadziła nas do Jezusa.

Zachęcamy Parafian do zadbania o wizerunki Matki Bożej w domach, do wspólnego śpiewania Litanii Loretańskiej i pieśni Maryjnych przy przydrożnych kapliczkach.

Maryjo, błogosław nam, weź w opiekę wszystkie rodziny z naszej Wspólnoty, niech panuje w nich zgoda i wzajemna miłość. Otocz płaszczem macierzyńskiej opieki dzieci, szczególnie te, które przygotowują się do I Komunii Świętej.

Maryjo prosimy, przytul do swojego Niepokalanego Serca wszystkich chorych i cierpiących…

        

Bierzmowanie w Hyżnem 17 kwietnia 2013r.

Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce,
a oni otrzymywali Ducha Świętego…

/ Dz 8,17 /


Tak jak Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym w dzień Pięćdziesiątnicy, tak młodzież naszej parafii z trzeciej klasy gimnazjum otrzymała Jego pełnię z rąk Ks. Biskupa Adama Szala.

Po rocznym przygotowaniu poprzez uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, katechezie szkolnej, nabożeństwach, comiesięcznej spowiedzi 26 osobowa grupa młodzieży została dopuszczona do sakramentu bierzmowania.

Przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej odbyło się 17 kwietnia 2013r. o godz. 18:00 w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Hyżnem w wielkiej powadze i skupieniu.

Prośmy Pana Boga, by nowo bierzmowani dotrzymali złożonych przyrzeczeń i nie zaprzepaścili otrzymanych darów Ducha Świętego, bo od nich bowiem zależy przyszłość naszej Ojczyzny i Kościoła na ziemi.


Bierzmowana młodzież złożyła dar ołtarza dla naszej świątyni - cztery kropielnice, które zostały umieszczone przy drzwiach wejściowych, by można było zanurzać dłoń w święconej wodzie i czynić nią znak Krzyża Świętego.Życzenia Wielkanocne 2013

WIELKANOC 2013


…Wszystko stało się drogą,
co było cierpieniem…
Zmartwychwstał Pan,
Zwyciężył śmierć Ten,
Który jest życiem…
Przeżywając największą miłość i zwycięstwo
naszego Zbawiciela,
życzymy wszystkim Parafianom
głębokiej radości paschalnej,
mocy i darów Chrystusa Zmartwychwstałego

Duszpasterze
Parafii Grzegorzówka-Wólka


Występ grupy "Rodzina" w WDK

Grupa teatralna Rodzina wystąpiła w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie
Aby zobaczyć jak pisaNowiny przejdź do zakładki "Rodziny" lub kliknij tu


HABEMUS PAPAM

BIAŁY DYM w Watykanie! Kardynałowie wybrali. Mamy papieża!
Już drugiego dnia konklawe kardynałowie wybrali nowego papieża. Został nim Argentyzyk Jorge Mario Bergoglio. Ojciec Święty jako pierwszy przyjął imię Franciszek, jest też pierwszym jezuitą, wybranym na głowę Kościoła katolickiego oraz pierwszym papieżem, pochodzącym z Ameryki Południowej.

Urodzony w 1936 roku w Buenos Aires. Po ukończeniu studiów chemicznych, w wieku 22 lat, wstąpił do zakonu jezuitów, święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 r.

W latach 1973-79 był prowincjałem swego zakonu, a następnie rektorem Wydziału św. Michała. W 1985 r. przeniósł się do Niemiec, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii. Po kilku latach pracy jako profesor teologii w Buenos Aires, w 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym w archidiecezji Buenos Aires i wikariuszem generalnym archidiecezji Buenos Aires. Kardynałem jest od 21 lutego 2001 roku.


Rekolekcje Wielkopostne Marzec 2013 r.

6 stycznia 2013 r. OPŁATEK PARAFIALNY

"... Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdydy wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb Biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie..."

(C.K. Norwid)

6 stycznia 2013 r. w Domu Strażaka w Grzegorzówce odbyło się V Spotkanie Opłatkowe mieszkańców naszej parafii. Organizatorami spotkania byli księża oraz grupy działające w parafii: Koła Gospodyń, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Akcja Katolicka, Róże Różańcowe, Ochotnicze Straże Pożarne, a także stowarzyszenia działające przy szkołach podstawowych. Gościem honorowym była Pani Wójt Krystyna Wojtyło.

O stronę artystyczną zadbali nauczyciele i uczniowie z obydwu szkół, przedstawiając piękne inscenizacje bożonarodzeniowe, po których nastąpiło składanie sobie życzeń i łamanie opłatkiem. Punktem kulminacyjnym części artystycznej był występ Grupy Teatralnej „Rodzina". Dorośli aktorzy zaprezentowali wzruszający spektakl pt: „Gość oczekiwany" oraz kilka humorystycznych scenek .

Między występami przeprowadzono wiele konkursów i zabaw, w których każdy chętny, mający odwagę wyjść na scenę, mógł wziąć udział. Zachętą były symboliczne nagrody, o które zadbał Ks. Proboszcz

Nie zabrakło oczywiście i czegoś dla ciała - barszczyk z kapuśniaczkami, owoce, ciasto, gorące i zimne napoje, chleb smarowany tradycyjnym smalcem z cebulką - wszystko to uprzyjemniło wspólne świętowanie.

Spotkanie opłatkowe przeplatane śpiewem kolęd i pastorałek, przebiegało w życzliwej, rodzinnej atmosferze i zapewne przyczyniło się do bliższego poznania wielu mieszkańców i zacieśnienia wzajemnych więzi.


Aby obejrzeć zdjęcia z Opłatka Parafialnego 2013 przejdź do -> Galerii zdjęć

Duszpasterze