Cmentarz parafialny

Cmentarz parafialny powstał na wiosnę 1977 r. Wybudowany został bez zezwolenia władz państwowych, co skutkowało wymierzaniem kar pieniężnych za pierwsze pogrzeby.
Ceremonie pogrzebowe podczas kilku pierwszych pogrzebów odbywały się bez udziału kapłana, aby w ręce ówczesnych władz nie dostał się nikt odpowiedzialny za tworzenie cmentarza.
Pomimo kar i przeciwności losu oraz szykan i prześladowań cmentarz przetrwał aż do dziś.

Duszpasterze