AKCJA KATOLICKA

AKCJA KATOLICKA To najbliższa proboszczowi wspólnota do współpracy, do budowania jedności, działająca na terenie parafii.

Motto biblijne:

„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie." (Mt 5,13-16).

Hasło pracy formacyjnej i apostolskiej AK:

„AKCJA KATOLICKA SOLĄ KOŚCIOŁA”.

Hasło na rok lit.: 2010/2011: W komunii z Bogiem
Hasło na rok lit.: 2011/2012: Kościół naszym domem
Hasło na rok lit.: 2012/2013: Być solą ziemi

Cele:
  • rozbudzanie ducha apostolskiego wiernych świeckich,
  • formowanie wiernych zdolnych do czynnego zaangażowania się w przemianę świata,
  • uwrażliwianie na najbardziej potrzebujących.
Priorytety pastoralne:

  • troska całej parafii o przekaz wiary młodemu pokoleniu – bierzmowanie,
  • zaangażowanie na rzecz misji,
  • solidarność z prześladowanymi za wiarę w Chrystusa,
  • opcja na rzecz ubogich,
  • troska o chrześcijański charakter niedzieli

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 13 członków. Spotkania POAK odbywają się w pierwszy piątek każdego miesiąca na plebanii, na których rozważane są fragmenty Pisma Św. oraz tematy katechez zaplanowanych na dany miesiąc.

Członkowie AK włączają się w oprawę liturgii w czasie świąt i uroczystości kościelnych, w każdą niedzielę prowadzą Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Pomagają w organizacji Parafialnych Spotkań Opłatkowych i plenerowych Parafiad.

10 marca 2012r. w naszym kościele parafialnym odbył się Wiosenny Dzień Skupienia dla członków POAK z dekanatu Błażowa, Kańczuga, Łańcut I i Łańcut II. Na spotkanie formacyjne przybyło ok. 180 osób ze swoimi Asystentami z: Futomy, Błażowej, Kąkolówki, Wysokiej Łańcuckiej, Kraczkowej, Łopuszki Wielkiej oraz Cierpisza.

O godz. 14 00 zgromadzeni upadli na kolana przed Chrystusowym krzyżem, aby w skupieniu rozważać każdą chwilę męki Jezusa w drodze na Golgotę. Następnie pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Niżnika wszyscy przeżyli Najświętszą Ofiarę i wysłuchali Słowa Bożego opartego o przypowieść o Ojcu Miłosiernym. Dokonał się także w sercu każdego z obecnych świadomy akt odnowienia sakramentu Chrztu Świętego.
Rok 2013 niesie ze sobą dwa hasła, które łączą się ze sobą – „Być solą ziemi” i „Rok Wiary”. Można je zlekceważyć, przejść koło nich obojętnie, ale można też zacząć nimi żyć.

Byśmy mogli być ewangeliczną solą, trzeba zadbać o wiarę.Jeśli ożywimy swą wiarę, możemy być pewni, że nie utracimy smaku, nie zwietrzejemy jako chrześcijanie, będziemy dla innych świadectwem. Drogą do tego jest częsty udział w Eucharystii, adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czytanie Słowa Bożego. Trwanie przy Bogu z wiarą, że to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. Kiedy nauczymy się poświęcać Mu czas , wtedy dopiero będziemy solą ziemi, o której mówi Jezus.

Duszpasterze