Remont Kościoła

Witamy na stronie remontu naszego Kościoła


Drodzy parafianie!

Co roku czeka nas rozliczenie się z właściwym Urzędem Skarbowym. Często będąc w posiadaniu rocznych rozliczeń od swoich pracodawców zastanawiamy się, z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać, i jakie nam w danym roku podatkowym przysługują.

Każdy z Was, kto zechce wesprzeć dzieło remontu naszej świątyni, może przekazać darowiznę na cele kultu religijnego i zgodnie z przepisami prawa podatkowego, może odliczyć ją od swojego dochodu rocznego w składanym zeznaniu podatkowym, wypełniając w tym celu załącznik PIT-O.

Darowizna możliwa do odliczenia jest ograniczona limitem do 6% uzyskanego w danym roku dochodu. Aby skorzystać z tej ulgi darowiznę trzeba wpłacić lub przelać na rachunek bankowy parafii.

Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy osiągają przychody z tytułu umów zlecenia, o dzieło, a także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Aby odliczyć omawianą darowiznę należy w załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego.

Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, odliczenie nie może jednak przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

Na przykład: jeśli osoba X w rocznym PIT -11, będzie miała wykazane następujące kwoty:

Przychód 21.000,00zł
Koszty uzyskania 1.335,00zł
Dochód 19.665,00zł
Zaliczka na podatek 1.056,00zł
Składki na ubezpieczenie społeczne 2.879,16zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.494,36zł

i wpłaciła w danym roku na rzecz kościoła darowiznę w wysokości 1 000,00 zł

Sprawdzamy czy wpłacona kwota mieści się w limicie

przychód x 6% = maksymalna kwota którą możemy odliczyć od dochodu
czyli 19.665,00zł x 6% = 1.179,90 zł
Można więc odliczyć pełną kwotę darowizny

Jeśli wpłacona darowizna wynosiłaby np. 1 400,00 zł to do załącznika PIT- O, czyli do odliczenia możemy przyjąć tylko 1 179,90 zł .
Należy również pamiętać, że limit 6 % jest wspólny dla odliczeń z tytułu darowizn na cele kultu religijnego, pożytku publicznego oraz z tytułu honorowego krwiodawstwa. ( Nie wliczamy tu jednak przekazywanego dla opp 1% od podatku)


Poniżej znajdują się poglądowe zdjęcia jak będzie wyglądał nowy dach po remoncie - model 3D oraz rzut z przodu i z boku.

Pod zdjęciami znajduje się również numer konta do dobrowolnych wpłat DAROWIZNY NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Aby dokonać przelewu na konto parafii kliknij w poniższy link i wydrukuj gotowy dokument do przelewu na pocztę lub skopiuj dane i dokonaj przelewu poprzez bankowość elektroniczną - w miejsce gwiazdek wpisz kwotę jaką chcesz ofiarować na remont.

Duszpasterze