Parafialny Inter-klub

Parafialny Inter-klub jest miejscem spotkań osób o podobnych zainteresowaniach,  w którym organizowane są specjalistyczne kursy obsługi komputera, a także pełni funkcję tradycyjnej kawiarenki. Powstał w 2012 r. w ramach projektu realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe “Dolina Strugu” i jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W specjalnie przygotowanej do tego salce znajduje się 7 komputerów podłączonych do Internetu, wyposażonych w podstawowe i specjalistyczne oprogramowanie oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Inter-klub jest czynny przez 5 dni w tygodniu w godz. 15:00-20:00. Wszyscy chętni Parafianie w tym czasie mogą:


 • pogłębiać posiadane umiejętności obsługi komputera,
 • zapoznawać się z komputerem i uczyć się nowych umiejętności,
 • korzystać z komputera, drukarki i Internetu dla własnych potrzeb,
 • uzyskać pomoc i poradę w zakresie zagadnień związanych z obsługą programów komputerowych

W dniach 25-29 czerwca 2012r. odbyło się w naszej parafii pierwsze specjalistyczne szkolenie o tematyce: Obróbka zdjęć cyfrowych na bazie programu Corel. Uczestnicy w ramach zajęć nabywali umiejętności m.in. w zakresie: korekty i retuszu zdjęć, obracania, kadrowania, zmiany rozmiaru zdjęcia, korekcji perspektywy, nasycenia barw. Otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu Corel Paint Shop Pro.

Drugie szkolenie o tematyce: Obróbka filmu na bazie programu Corel Video Studio Pro odbywało się w dniach 20-23 sierpnia 2012 roku. Kursanci na przeprowadzonych zajęciach zapoznali się z tematyką: podstaw rejestracji obrazu video, dodawania, przycinania oraz korekcji klipów video, dźwiękiem w nagraniu, a także ćwiczyli pracę z napisami, animacjami i zdjęciami. Program Corel Video Studio Pro jest na stałe dostępny w naszym Inter-klubie, więc można nabyte umiejętności w pełni wykorzystać w praktyce.

W lutym 2013r. odbyło się kolejne szkolenie dla dorosłych z zakresu: Podstawy obsługi: komputera, programu Word i Excel, Internet i poczta elektroniczna. Skierowane zostało do osób, które chciały nauczyć się podstaw obsługi komputera, bądź uzupełnić posiadaną w tym zakresie wiedzę. Uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu budowy i funkcjonowania komputera, obsługi programów, a także swobodnego korzystania z zasobów stron Internetowych. Pomocne były bezpłatne materiały szkoleniowe, które otrzymał każdy uczestnik.

23 lipca 2013r. odbyło się szkolenie z zakresu: „Podstawy programowania obiektowego na przykładzie języka JAVA”

Szkolenie skierowane było do osób chcących nauczyć się projektowania i budowania aplikacji przy użyciu języka Java - najpopularniejszego języka programowania. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się ze składnią języka i wybranymi klasami Javy oraz z pojęciami programowania obiektowego i ich praktycznym wykorzystaniem. Nabyli również umiejętności samodzielnego tworzenia prostych aplikacji.
Program szkolenia :

 1. Wprowadzenie do technologii Java
 2. Narzędzia
 3. Podstawy składni języka Java
 4. Instrukcje sterujące wykonaniem programu
 5. Operatory, przypisania, konwersja
  oraz rzutowanie
 6. Programowanie obiektowe
 7. Kolekcje
 8. Obsługa wyjątków
 9. Operacje na napisach i formatowanie
 10. Obsługa operacji wejścia/wyjścia
 11. Biblioteka graficzna Swing

Od 5 do 18 listopada 2013r. zostało zorganizowane kolejne bezpłatne szkolenie z zakresu: „BUDOWA I PROGRAMOWANIE ROBOTÓW”.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami ze świata mechatroniki i robotyki. W przystępny sposób uczestnicy szkolenia poznali podstawy tworzenia konstrukcji robotów różnego typu ,a także zdobyli praktyczne umiejętności ich programowania. Szkolenie zawierało nie tylko elementy nauki ale też i zabawy.W marcu 2014 r. odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie komputerowe realizowane przez Regionalne Towarzystwo Rolno – Przemysłowe „Dolina Strugu” współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Rozpoczęło się 21 marca, a zakończyło 4 kwietnia br.


Tematem 24 godzinnego szkolenia była: „OBSŁUGA KOMPUTERA, MULTIMEDIA ORAZ WYKORZYSTANIE INTERNETU W ŻYCIU CODZIENNYM”

   

   


Od 2 do 17 czerwca 2014 r. nasi parafianie w Interklubie nabywali umiejętności w zakresie: „TWORZENIA STRON INTERNETOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ DRUPAL”.
W trakcie 6 dniowego szkolenia ( po 4 godziny dziennie) uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, obsługę wykwalifikowanej kadry prowadzącej, catering w każdym dniu szkolenia .
Kursanci nauczyli się, jak tworzyć atrakcyjne strony internetowe i otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

   


A OTO KOLEJNE SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE W NASZYM INTER-KLUBIE:

Wakacje 2014 rozpoczęły się kursem, który trwał od 28 lipca do 7 sierpnia 2014 r. Poświęcony budowie i programowaniu robotów przyniósł wiele radości jego młodym uczestnikom, co widać na załączonych zdjęciach…

   

   


Kolejne wakacyjne szkolenie to: „Obróbka zdjęć cyfrowych” z wykorzystaniem programu Corel Paint Shop Pro X4z czyli najpopularniejszego programu do obróbki graficznej zdjęć, map bitowych, grafik rastrowych, z bardzo ciekawymi narzędziami.

Szkolenie prowadzone profesjonalnie przez panią Martę Filipowicz odbyło się w dniach 29 sierpnia - 10 września 2014 r. i polegało na kosmetyce zdjęć , zaawansowanej korekcie wad wykonanych zdjęć oraz na selekcji wybranych fragmentów zdjęć.

Po znojnej pracy na warstwach wektorowych i rastrowych siedmioro uczestników kursu otrzymało stosowne certyfikaty. Gratulacje!

   

   


ZAPRASZAMY DO NASZEGO INTERKLUBU ! ;)

Duszpasterze