CaritasSzkolne Koło CARITAS jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. W naszej parafii działają dwa Szkolne Koła Caritas , które powstały w Szkołach Podstawowych w Wólce Hyżneńskiej i Grzegorzówce. Opiekują się nimi p. Teresa Baran i p. Wanda Baran. Asystentem kościelnym jest ks. proboszcz Marian Fortuna.

Głównym celem działalności Kół jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego. Mają

Zadania SKC mają na celu:
- zrozumienie i pogłębienie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym i jej szerzenie;
- uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
- stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;
- rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy.Hymn CARITASU

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est .

Tam gdzie miłość jest i dobroć,
tam gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg!

WIĘCEJ SZCZĘŚCIA JEST W DAWANIU!AKCJA CARITAS „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW"


25 sierpnia 2013r. Szkolne Koła Caritas działające w naszej parafii wzięły udział w finale ogólnopolskiej akcji Caritas „Tornister pełen Uśmiechów" w Przemyślu połączonym z Wincentiadą -Dniami Patrona Miasta Przemyśla.

Finał akcji rozpoczął się Mszą Świętą w kościele o. Franciszkanów, a później na przemyskim rynku został uroczyście rozpoczęty przez Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomę, Dyrektora Caritas Polska ks. Mariana Subocza oraz Gwardiana Klasztoru Franciszkanów w Przemyślu o. Pawła Soleckiego.

W rodzinnym pikniku uczestniczyło 44 uczniów naszych szkół. Każdy uczestnik otrzymał plecak wyposażony w przybory szkolne. Zabawy integracyjne dla dzieci i rodzin, zawody sportowe i malowanie twarzy oraz akcje edukacyjne i profilaktyczne stanowiły doskonałą okazję do dobrej zabawy dla wszystkich obecnych.

Dużą atrakcją były koncerty i pokazy z udziałem znanych gwiazd i artystów oraz darmowe poczęstunki. Impreza zakończyła się pokazem laserowo - multimedialnym.

Dzieci ze swymi opiekunami i ks. proboszczem wróciły szczęśliwe do swoich domów, by już od 2 września rozpocząć rok szkolny z nową energią i nowym tornistrem pełnym uśmiechów

Duszpasterze