Ministranci

Głównym zadaniem Liturgicznej Służby Ołtarza jest „ministrare” - to znaczy w tłumaczeniu z języka łacińskiego: służyć, posługiwać, pomagać. W naszej parafii Liturgiczna Służba Ołtarza składająca się z 28 ministrantów przydzielonych do 6 grup aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła.

Podczas każdej Mszy Św., ministranci przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna, dzielą się z parafianami darem czytania Słowa, dzwonkami oznajmiają przyjście Chrystusa, noszą ampułki i patenę. W czasie kolędowania razem z duszpasterzami odwiedzają parafian.

Na sobotnich spotkaniach rozważają naukę Kościoła, ich opiekun Ks. Krzysztof Zwoliński stara się, by wszystkie czynności wykonywane podczas Eucharystii były przez nich rozumiane. Drzwi do tej wspólnoty są szeroko otwarte, jednak żeby zostać ministrantem, trzeba najpierw wpisać się na listę kandydatów. Obecnie do Liturgicznej Służby Ołtarza kandyduje 7 chłopców. Dzięki temu co roku grupa ta poszerza się o nowych członków, przez co miejmy nadzieję nigdy ich nie zabraknie.

Bycie ministrantem nie kończy się za progiem kościoła, każdy z nich zgodnie z powołaniem i przeznaczeniem ma wnosić Chrystusa do swojego środowiska stosując określone zasady.


10 ZASAD MINISTRANTA


Każdy ministrant w całym swoim życiu:

  1. Kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
  2. Służy Chrystusowi Panu w ludziach.
  3. Rozwija w sobie Boże życie.
  4. Pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
  5. Poznaje liturgię i nią żyje.
  6. Modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
  7. Jest dobrym synem i bratem.
  8. Swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  9. Przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
  10. Podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

MODLITWY MINISTRANTA


Przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją,
do świętej przystępuję służby,
chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
oczy zwrócone na ołtarz,
a serce oddane tylko Tobie.
Amen.

Po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby,
spraw, abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach,
przez dzień dzisiejszy i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia,
przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.„W ZDROWYM CIELE - ZDROWY DUCH !"DEKANALNY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ LSO
W sobotę 15 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej w Borku Starym odbył się Dekanalny Turniej Piłki Halowej Ministrantów. W zawodach wzięło udział 6 drużyn z następujących parafii: Borku Starego, Borku Nowego, Hyżnego, Błażowej, Lecki oraz Grzegorzówki- Wólki. Mecze były rozgrywane w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjalna.

Naszą parafię reprezentowali ministranci ze szkół podstawowych: Grzegorz Pluta, Rafał Oślizło, Łukasz Pleśniak, Paweł Janik, Marcin Walas , Radosław Czarnik, Radosław Hałdys , Marcin Łoza, a w kategorii szkoły gimnazjalnej : Arkadiusz Dziura, Kamil Majchrowski, Bartłomiej Dykiel, Daniel Abram i Daniel Makara.

Nasi ministranci pod opieką ks. Kazimierza dzielnie walczyli o miejsca na podium. Młodsi ministranci zajęli 3 miejsce w swojej grupie, przegrywając nieznacznie ze swoimi kolegami.

   
   

   


Przyjęcie nowych ministrantów


Z radością informujemy, że Parafialna Służba Ołtarza przyjęła do swojego grona 5. nowych ministrantów, którzy uroczyście zostali przyjęci przez całą wspólnotę i w obecności świadków z najbliższego otoczenia po raz pierwszy ubrali komże z rąk  ks. proboszcza Mariana Fortuny i ks. wikariusza Kazimierza Bochnaka.

Do nich należą:

1.     Pelc Kamil 

2.     Pleśniak Łukasz

3.     Rochecki Miłosz

4.     Ruszel Piotr

5.     Świerk Wojciech

Nowym ministrantom życzymy błogosławieństwa Bożego oraz systematyczności i zaangażowania w Służbie Ołtarza.

Szczęść Boże!


   

       


JEST NAS CORAZ WIĘCEJ !

Tydzień po nadaniu stopni Ministrantów ołtarza 14 grudnia 2014 r. na uroczystej Mszy Św. o godz. 10.30  pięciu kandydatów pilnie przygotowujących się do pełnienia posługi ministranckiej zostało przyjętych do Służby Liturgicznej Ołtarza , a czterech kolejnych chłopców zostało kandydatami.

W obecności ks. proboszcza Mariana Fortuny, ks. wikariusza Kazimierza Bochnaka oraz świadków z najbliższego otoczenia złożyli przysięgę i otrzymali poświęcone białe komże, które symbolizują czystość ich dusz.
Nowymi ministrantami zostali:

1.     Pelc Kamil 

2.     Pleśniak Łukasz

3.     Rochecki Miłosz

4.     Ruszel Piotr

5.     Świerk Wojciech
Odtąd służba przy ołtarzu będzie świadectwem ich życia, będą oni mogli wykonywać takie posługi jak: noszenie Świętej Księgi i krzyża, dawanie zebranym wiernym w świątyni znaków dzwonkami, podawanie darów ofiarnych, a także na cześć Boga noszenie kadzidła i światła .

Ministranci kandydaci to:

1.Radosław Dykiel

2.Łukasz Świerk

3.Kamil Łoza

4.Oskar Stanowski

   

   


Duszpasterze