Ogłoszenia duszpasterskie

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 31 maja 2020r.

 

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

                                                     

2. Jutro, w poniedziałek, 1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele.

Msze święte w tym dniu o godz. 8.00, 18.00.

 

3. Jutro też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Na Eucharystię zapraszamy przede wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

 

4. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas których odmawiamy Litanię do Serca Pana Jezusa i akt oddania. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości.

 

5. W czwartek, 4 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek, pierwsza sobota i pierwsza niedziela miesiąca adoracyjna ze zmianą tajemnic różańcowych po każdej Mszy świętej.  

Pierwszy piątek jest dniem Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. W naszym kościele odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00, w tym czasie również okazja do spowiedzi św.

    W pierwszy piątek od godz. 10.00 byłby wyjazd do chorych ale decyzja o przyjęciu kapłana z posługą chorych zgodnie z rozporządzeniem naszego ks. biskupa należy do ich rodziny i ich samych. Dlatego prosimy do środy zgłaszać w zakrystii u p. kościelnego lub u któregoś z księży taką potrzebę.

    W pierwszą sobotę wieczorna Msza Święta i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej. To także kolejny dzień naszej nowenny do Matki  Bożej Bolesnej. Wszelkie intencje prosimy składać do skrzynki obok ambonki.

 

7. W sobotę przypada też 10. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.

 

8. W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Jednocześnie będzie to doroczny Dzień Dziękczynienia. Tą uroczystością kończy się czas komunii świętej wielkanocnej.  Skorzystajmy też z okazji do spowiedzi. W naszej parafii będzie szczególny czas do spowiedzi w środę od godz. 18.45 do 20.30. Przyjedzie do naszej parafii kilku kapłanów. Podobne spowiedzi będą organizowane w poniedziałek, wtorek i środę w sąsiednich parafiach. Zachęcamy wszystkich do skorzystania, a szczególnie obchodzących pierwszy piątek miesiąca.

 

9. Msze święte w tym tygodniu jeszcze o godz. 8.00 i 18.00.

 

 

10. W tym tygodniu patronują nam:

  • 3 VI – św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy oddali życie dla Chrystusa,
  • 5 VI – św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec.

 

11. Do odebrania w zakrystii czasopisma religijne „Niedziela”’ „Gość Niedzielny” i nowy numer, czerwcowy,  „Małego Gościa Niedzielnego”. Poza kościołem można odebrać bezpłatny numer gazetki ewangelizacyjnej „Dobre Nowiny”.

 

12. Na spotkania duszpasterskie w tym tygodniu zapraszamy:

            Wtorek – po Mszy św. uczniowie kl. IV przed rocznicą I komunii świętej

            Czwartek – godz. 16.00 – uczniowie kl. III, przed I komunia świętą

            Piątek – po Mszy świętej – KSM

            Sobota – godz. 16.30 – Schola

Wszystkie spotkania z zachowaniem środków sanitarnych.

 

13. Kochani! W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z COVID-19, które odnoszą się również do kościołów informujemy, że na terenie Archidiecezji Przemyskiej od tegoż dnia obowiązywać będą zasady:

            a. W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez wszystkich jego uczestników z wyłączeniem osób go sprawujących.

b. Zniesienie liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi  w procesji może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłaniania ust i nosa.

c. Od niedzieli 7 czerwca 2020 r. włącznie zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych. Eucha­rystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt). Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.

d. Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca, ale po uprzedniej rozmowie  z zainteresowanymi chorymi czy ich rodzinami.

Wszystkim Wam, Drodzy Bracia i Siostry niech błogosławi Chrystus, którego przebite serce czcimy szczególnie w nadchodzącym miesiącu.

Duszpasterze