Ogłoszenia duszpasterskie

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 r.

Treść zarządzenia kliknij              CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  -  22 marca 2020r.

1. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu – różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

 

2. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia nad tajemnicą Bożej miłości, której wyrazem jest też stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego. Zbawiciel ciągle nas w tym umacnia, karmiąc nas swoim Ciałem, które uczynił pokarmem na życie wieczne. Przystępujmy często do stołu eucharystycznego.

 

3. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17.00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 15.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych wielkopostnych nabożeństwach. Dziś po Gorzkich żalach zapraszamy do błogosławieństwa krzyżem młodzież żeńską i męską.

 

4. We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.

 

5. Mimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Należy do nich obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywali w najbliższą środę, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła.

 Msze Święte tego dnia w naszym kościele sprawujemy o godz. 8.00 i 17.00.

 

6. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. Zainteresowani mogą zabrać specjalnie przygotowaną ulotkę z tyłu za ławkami, zawierającą potrzebne informacje i teksty do złożenia przyrzeczeń duchowej adopcji. Informacja znajduje się też na stronach internetowych. Uroczyste przystąpienie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszym kościele odbędzie się w środę podczas Mszy Świętej o godz. 17.00. Tradycyjnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego do puszek zbierane są ofiary na Fundusz Obrony Życia. Przed Mszą świętą ok. 15 minut wspólnie z oddziałem Akcji Katolickiej naszej parafii nowenna do św. Andrzeja Boboli, patrona Polski i Akcji Katolickiej.

 

7. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, by osoby starsze czy nieuleczalnie chore mogły godnie przeżywać swoje ostatnie dni na tej ziemi, nie lękając się o to, że zostaną nagle tego życia pozbawione. Prośmy też za tych, którzy nie doświadczają bliskości drogich im osób i ulegają pokusie skracania własnego życia, a także za tych, którzy w imię źle pojętej solidarności ułatwiają innym podjęcie i realizację tak dramatycznej decyzji, jaką jest zakończenie własnego życia. Prośmy, abyśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy, i abyśmy potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej. Każda aborcja i każda eutanazja jest wykroczeniem przeciw piątemu przykazaniu Bożemu. Przez wstawiennictwo Maryi, która przyjęła wielki dar życia i zgodziła się zostać Matką Syna Bożego, nie ustawajmy w prośbach zanoszonych do Ojca niebieskiego w intencji każdego poczętego dziecka. Modlitewnie wspierajmy każde macierzyństwo i często trudną starość.

 

 

8. W czwartek, 26 marca, przypada w Kościele polskim Dzień modlitw za więźniów z okazji wspomnienia Świętego Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem osoby doskonale żałującej za grzechy. Jest  on także patronem naszej archidiecezji.

 

9. Msze święte w tym tygodniu codziennie o godz. 17.00, za wyjątkiem czwartku o 7.00.

 

10. Msze święte w najbliższą niedzielę o 8.00, 10.00, 12.00 i 15.00.

Zachęcamy także do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji TVP1 o godz. 7.00 i 11.00. Telewizji Trwam o 9.30, TVP Polonia o 13.00 i w Polski Radio Pr I o 9.00.

 

11.  Ofiarę na tacę można składać wychodząc po Mszy świętej do koszyków umieszczonych po obydwu stronach za ławkami.

 

12. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritas, która pomaga najuboższym w całej Polsce oraz biednym Polakom na obczyźnie. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych, pozostawieni własnemu losowi. Już można nabywać świece paschaliki w cenie 8 zł i baranki w cenie 6 zł. Także pod krzyżem są wyłożone skarbonki z jałmużną wielkopostną do wzięcia.

 

13. Podziękowania:

- Chciałem serdecznie podziękować za pomoc mi okazaną  przy składaniu desek na boczne ławki w poniedziałek, a były to następujące osoby: p. Marek Legięć, Tymoteusz Legięć, Daniel Krowiak, Damian i Kamil Łoza. Bóg zapłać.

- Również wielkie podziękowania p. Adamowi Walas za wykonanie nowych mebli sakralnych do przewodniczenia Mszy świętej, p. Markowi Hałas za nieodpłatne wykonanie tapicerki oraz p. Krzysztofowi Łoza za podarowanie materiału. Bóg zapłać.

 

14. Przypominamy również że w nocy z soboty na niedzielę najbliższą zmiana czasu na letni

(z 2.00 na 3.00)

 

15. Kochani! W związku z panującą epidemią i zaleceniami władz państwowych i naszych kościelnych spowiedź parafialna, która miała się odbyć w najbliższą sobotę nie będzie miała miejsca. 

Nowe zasady wymagają od wiernych, aby nie odkładali sakramentu pokuty na Wielki Tydzień, ale skorzystali z niego znacznie wcześniej, tak aby spowiedzi odbyły się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo higieniczne.

Sakrament pokuty i pojednania może być sprawowany jedynie w formie indywidualnej spowiedzi. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych.

Aby umożliwić wiernym skorzystanie z sakramentu pokuty należy od IV Niedzieli Wielkiego Postu wprowadzić specjalne dyżury spowiednicze w ciągu dnia i poinformować o tym wiernych. Czas tych dyżurów powinien być dostosowany do trybu życia wiernych i uwzględniać ich potrzeby. Kapłani mają obowiązek oczekiwać na wiernych, którzy pragną się wyspowiadać. Jest wskazane, aby w czasie dyżuru w konfesjonale była możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu.

U nas w tym tygodniu jest możliwość spowiedzi od godz. 16.30 a wcześniej będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Co do tygodnia po najbliższej niedzieli będzie podana informacja.

 

16. Pragniemy też poinformować, że planowana na 26 marca zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego została przeniesiona z racji epidemii na termin po świętach. Gdy firma poda datę przekażemy tę informację.

 

17. Jest gorąca prośba, by osoby które wracają do kraju gorliwie poddawały się domowej kwarantannie przez okres 2 tygodni. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie własne i nas wszystkich. Miejmy to proszę na uwadze.

 

18. Niech Chrystus cierpiący i dźwigający krzyż wspiera nas w tych trudnych chwilach, zwracajmy się do Niego z wielką wiarą i zawierzeniem nas samych, naszych rodzin, ojczyzny, a Matka nasza Pani Bolesna niech otacza nas swoją przemożną opieką. Wszystkim Wam życzymy Szczęść Boże.

Duszpasterze