Ogłoszenia duszpasterskie

                TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 25 października 2020r.

     ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA  (Zmiana czasu)

1. Ostatnia niedziela października w kalendarzu liturgicznym obchodzona jest jako rocznica poświęcenia własnego kościoła parafialnego, czyli oddania świątyni na wyłączną własność Panu Bogu. Dzisiaj dziękujemy za nasz parafialny wieczernik, w którym gromadzimy się na modlitwie, na liturgii, w którym sprawujemy Najświętszą Ofiarę i inne sakramenty. Tutaj umacniamy naszą wspólnotę z Panem Bogiem i braćmi.

Z tym dzisiejszym dziękczynieniem wiąże się też zobowiązanie, abyśmy jako wspólnota odpowiednio dbali o to miejsce szczególnej obecności Pana Boga.

 

2. W środę 28. 10. w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

 

3. W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, które w tym roku przeżywać będziemy w specyficznych warunkach obostrzeń sanitarnych i okresie dużego wzrostu zachorowań na COVID-19,  Ks. Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski kieruje do nas, kapłanów oraz wiernych przebywających na terenie Archidiecezji Przemyskiej poniższe zalecenia:

    Listopad jest szczególnym okresem modlitewnej pamięci o zmarłych, nawiedzania cmentarzy i czasem zyskiwania odpustów.

a) W związku z pandemią Covid-19, Penitencjaria Apostolska, chcąc zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, określiła nowe możliwości zyskiwania odpustu zupełnego dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych.

   Odpust zupełny można zyskać nie tylko w dniach od 1 do 8 listopada, ale także w inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

  b) Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

   c) Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

  d) Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych

lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

   e) Wobec obowiązujących przepisów dotyczących zgromadzeń, należy odwołać procesję z kościoła na cmentarz. Jednakże modlitwa za zmarłych na cmentarzu może przybrać formę procesji celebransa i asysty liturgicznej po terenie cmentarza. Zachęcam, by w tym czasie wierni modlili się przy grobach swoich bliskich. Proszę zadbać o odpowiednie nagłośnienie na cmentarzu.

   f) W kaplicy cmentarnej obowiązują te same zasady, co w kościołach i dotyczą zarówno ilości wiernych, jak i obowiązku zasłaniania ust i nosa. Osoby przebywające poza kaplicą muszą ponadto zachować co najmniej 1,5-metrowy odstęp od siebie. Mimo, iż nie wyznaczono limitu osób na cmentarzach (chyba, że późniejsze zarządzenia sanitarne stanowić będą inaczej), pamiętajmy, że wszystkich obowiązują zalecenia sanitarne, a ich przestrzeganie niech będzie wyrazem naszej troski o siebie nawzajem i praktyczną realizacją przykazania miłości siebie i bliźniego.

   Proszę, by odwiedzanie grobów swoich bliskich rozłożyć na cały listopad i dni go poprzedzające.

 

4. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu Msze Święte w naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku: 8.00, 10.00 (z modlitwą na cmentarzu), 12.00 (z modlitwą na cmentarzu), 15.00 i 17.00.

    W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom, naszych bliskich.  Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności.

Zgodnie z zaleceniem ks. Abpa indywidualnie udamy się po Mszach świętych o 10.00 i 12.00 na cmentarz i tam będzie miała miejsce modlitwa za naszych bliskich zmarłych.

     Po tej modlitwie będzie możliwość poświęcenia nowych nagrobków.

 

5. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw.

Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy dwie Msze Święte w następujących godzinach

8.00 i 17.00.

 

6. Już od dzisiaj przy wyjściu ze świątyni wystawione są specjalne kartki wspominkowe, na których możemy wypisywać imiona naszych zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie. Podobnie jak w poprzednich latach, wypominki będą odprawiane przez cały miesiąc listopad. Prosimy, by każda rodzina naszej parafii wypisała czytelnie imiona swoich zmarłych na kartkach wypominkowych i złożyła je w zakrystii.

    Przy złożeniu wypominek każdy otrzyma informację, w które dni miesiąca będziemy się wspólnie modlić za wypisane tam osoby.

 

7. W Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny po każdej Mszy świętej, przy cmentarzu, do puszek będą zbierane dobrowolne ofiary z przeznaczeniem na spłatę długu wobec konta parafialnego remontu świątyni w kwocie 1207zł. Tyle nam pozostało z ubiegłego roku.

 

8. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominamy, że codziennie w naszym kościele po Mszy świętej o godz. 17.00 odprawiamy nabożeństwo różańcowe. Dzisiaj przed Mszą świętą o godz. 15.00. Wszystkich parafian, zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie uczestniczyli w październikowym nabożeństwie, zapraszam na tę modlitwę. Módlmy się także w naszych domach o bezpieczeństwo dla nas i naszych rodzin, parafian i ukochanej ojczyzny, uchronienie od zarazy.

 

9. Serdeczne podziękowania kieruję do pracujących wczoraj przy wykonaniu wylewki w pomieszczeniu na nowe sanitariaty naszych parafian: Rochecki Adam, Kiełtyka Kamil, Oślizło Robert, Walas Jan i Stanowski Janusz. Wielkie Bóg zapłać w imieniu własnym i wspólnoty parafialnej.

 

10. Polecamy lekturę prasy katolickiej” Niedziela „ i „Gość Niedzielny”.  Dla dzieci i młodzieży można nabyć już nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.

 

11. We wtorek na godz. 16.00 zapraszamy kandydatów na ministrantów.

 

12. W związku z listopadowymi uroczystościami prosimy o uporządkowanie w miarę możliwości grobów swoich bliskich. Gorąca prośba, by także zabierać ze sobą pozostałości po zniczach, kwiatach i wieńcach, bo jest to zbyt duże obciążenie dla parafii. Dziękujemy za zrozumienie.

 

13. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Zdzisława Kuszek z Wólki Hyżneńskiej. Polećmy go w naszej wspólnotowej modlitwie: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny odpoczynek…

 

14. Wszystkich jubilatów i solenizantów, jak też całą naszą wspólnotę parafialną i uczestników dzisiejszej liturgii   powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.

Duszpasterze