Aktualności


Kochani Parafianie!

Zatrzymujemy się z Wami przy pustym grobie Jezusa, aby z głęboką wiarą i ogromną radością wyznać, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał,  że życie jest silniejsze niż śmierć!

Zaczerpnijmy więc ze Zmartwychwstania Chrystusa w tym trudnym czasie nową siłę, nową moc, nową wolę zwyciężania nad złem.

Otwórzmy serca na płynącą od pustego grobu nadzieję. Dzieli się nią z nami również Maryja, która trwając pod krzyżem, otrzymała nas za swoje dzieci.

Jezus Chrystus po swej męce i śmierci staje przed nami i pokazuje nam przebite ręce i bok, mówiąc „Pokój wam” – pokój Tobie, pokój Twojemu życiu, Twoim sprawom i problemom.

Przynosi nam dar pokoju w mocy Ducha Świętego. Ten pokój niech przenika nasze serca, leczy rany grzechu i uwalnia nas od lęków.

Z Wielkanocnego orędzia, które sam Chrystus nam przynosi, pragniemy przekazać Wam wszystkim paschalne życzenia radości, nadziei  i mocy Ducha  na obecny czas, pełen rozlicznych niepokojów.

Niech pokój Boży, dar Zmartwychwstałego Chrystusa, napełnia Wasze serca i staje się zaczynem dobra, miłości i życzliwości.

Modlitwą i serdecznymi życzeniami obejmujemy każdego z Was, Wasze Rodziny i Przyjaciół, tych będących blisko Was i tych co musieli pozostać z racji tegorocznych ograniczeń daleko, w szczególności samotnych i chorych.

Niech nasze domy, po ustaniu zagrożenia znów wypełni radość spotkania z bliskimi, a nasza świątynia niech ożyje dzięki wspólnej modlitwie.

Błogosławionych, zdrowych i mimo wszystko radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Na radość tegorocznego świętowania niech Wam wszystkim Zmartwychwstały Pan błogosławi.

Wasi duszpasterze
Słowo „nawrócenie” ma wiele znaczeń. Potocznie rozumiane jest jako odwrócenie się ze złej drogi, powrót do Boga.

Ale wcale nie trzeba być na drodze przestępstwa, by przeżyć nawrócenie: wielu wierzących i praktykujących ludzi doświadcza takiego przeżycia, że ich dotychczas powierzchowne życie trzeba w sposób znaczący przybliżyć do Pana Boga, że trzeba lepiej wypatrywać śladów Pana Jezusa, głębiej się z nim zaprzyjaźnić, ofiarniej służyć ludziom.

Środa Popielcowa, to jedyny dzień w roku, na początku Wielkiego Postu, kiedy kapłan głosi „kazanie” do każdego indywidualnie.

Przybywamy do świątyni, by usłyszeć Słowo Boga wypowiedziane przez kapłana nad głową każdego z nas: „Nawracaj się i wierz w Ewangelię” lub „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”.

Słowom tym towarzyszy odrobina popiołu spadająca na głowę.

Wielu pewnie zadaje sobie pytanie: Co mam robić, jak się nawracać?

Ktoś kiedyś powiedział - Ja się do życia bez Boga nie nadaję. Boże, jak ja bardzo potrzebuję Ciebie.

To jest początek nawrócenia - uznać, że nie radzę sobie bez Boga.

Jezus podaje nam wskazówki, w jaki sposób nasz powrót ma się odbywać. Słyszymy je w Ewangelii.

To modlitwa, post i jałmużna.

Kościół święty domaga się od nas, by w czasie Wielkiego Postu było więcej modlitwy, zachęca nas, byśmy w duchu pokuty uczęszczali gorliwie na Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale wypraszając dla siebie i innych Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski.

A jak wygląda niedzielna Msza Święta?

Jeżeli w tej sprawie są jakieś braki i uchybienia, to muszę powziąć silne i mocne postanowienie, że z miłości do Boga oraz w duchu pokuty i umartwienia nie zapomnę o niedzielnej Mszy Świętej - „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.

Jezus poleca także post.

Przez szczery post możesz wyrzucić z siebie złe myśli, niedobre pragnienia, które cię dręczą. Niech post będzie praktyką duchową, a nie oczyszczeniem organizmu, kolejnym zabiegiem upiększającym.

Jezus poleca też jałmużnę.

Rozejrzyj się, otwórz oczy na potrzebujących, zobacz w bliźnim Jezusa, wspomóż.

Przed nami 40 dni pracy nad sobą, powrotu do kochającego Ojca.

Pewnie na tej drodze pojawią się trudności, zniechęcenia, pokusy, wiemy gdzie szukać pomocy i siły.

Wielki Post to także czas naszych postanowień, zróbmy je sobie już teraz i trwajmy w nich z pomocą naszej ukochanej Patronki, Matki Bolesnej, przy Jej Synu niosącym i dziś krzyż, którym jest ciężar naszych grzechów.

Jezus czeka na nas zawsze w tej naszej parafialnej świątyni.


Szczęść Boże!
Duszpasterze

Wydarzenia z poprzednich lat zostały przeniesione do "Archiwum wydarzeń"

Menu

Grupy parafialne

Archiwum wydarzeń

Duszpasterze