Aktualności

W piątek poprzedzający Niedzielę Palmową rozważaliśmy Mękę Chrystusa wędrując drogami naszej parafii, by w sposób bezpośredni wejść w wydarzenia Wielkiego Tygodnia.

Byliśmy świadkami, jak Jezus wziął krzyż na obolałe ramiona i wyruszył w stronę Golgoty. Wyszydzany, bity i opluwany upadał pod jego ciężarem, ale krok po kroku zbliżał się do wypełnienia woli Ojca: przelana Krew Jezusa przyniosła odkupienie, otworzyła niebo grzesznikom.

W tym roku w zimowej aurze szliśmy razem z ks. Wikariuszem Kazimierzem Bochnakiem w kierunku Wólki Hyżneńskiej, a prowadził nas brzozowy krzyż niesiony przez ministrantów, scholę, młodzież i dorosłych parafian. Z uwagą wsłuchiwaliśmy się w rozważania czternastu stacji Drogi Krzyżowej czytane przez Grupę Teatralną „RODZINA”.

W tej wyjątkowej wędrówce modląc się i śpiewając wielkopostne pieśni, analizowaliśmy również swoje życie, widząc swoje słabości, prosiliśmy Najwyższego o siłę i odwagę do ich pokonywania, do dźwigania się z upadków i stawiania kolejnych kroków w drodze do poprawy.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zakończone uroczystym błogosławieństwem było pięknym spotkaniem z Jezusem niosącym krzyż na kalwaryjskie wzgórze, przygotowującym nas na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galeriiRozpoczęty w Środę Popielcową Wielki Post, to w Kościele katolickim czterdziestodniowy okres pokuty i nawrócenia. To czas szczególny, poświęcony na modlitwę, refleksję, zbliżenie się do Pana Boga. Czas, kiedy trzeba na chwilę zatrzymać się, wyciszyć i zamyślić przede wszystkim nad sobą i swoimi relacjami z Bogiem. Ale jak to uczynić w tym pędzie życia, który porywa chyba każdego z nas?

Takim swoistym przystankiem są rekolekcje. Dobrze przeżyte są pustynią, gdzie jest cisza i spokój, potrzebną do tego, aby wsłuchać się w siebie, są powrotem do źródeł, do Chrystusa. Lecz aby dobrze je przeżyć, trzeba najpierw zrozumieć ich istotę. Sens rekolekcji najpełniej oddają słowa Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Chrystus wskazuje nam właściwą drogę, którą powinniśmy iść. Taką możliwość dają nam nauki rekolekcyjne, a kapłan - rekolekcjonista jest tym, który nas ukierunkowuje, niejako podpowiada nad czym musimy popracować.

Tegorocznym rekolekcjonistą w naszej parafii był ks. Marek Blecharczyk, proboszcz parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Łańcucie.
Przez te kilka dni naszych rekolekcyjnych spotkań wskazywał nam na nowo drogę do powrotu do Chrystusa, który za nas dźwigał krzyż, aby nam otworzyć bramę zbawienia. Był czas na spotkanie z dziećmi naszych szkół podstawowych, młodzieżą, ludźmi chorymi i starszymi, a także małżonkami. Podsumowaniem tych spotkań była spowiedź święta.

Te rekolekcje pokazały, że jakkolwiek toczy się świat, cokolwiek próbuje nam się wmówić, prawdziwa droga jest tylko jedna - to droga z Jezusem...

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galerii
Tradycją naszej parafii stało się Spotkanie Opłatkowe, które z inicjatywy ks. proboszcza Mariana Fortuny odbyło się już po raz dziesiąty.
W tym roku spotkaliśmy się przy „wspólnym stole” 28 stycznia, więc była też okazja, by w większym gronie świętować Dzień Babci i Dziadka. Zatem w to niedzielne popołudnie do Domu Strażaka w Grzegorzówce zawitało mnóstwo gości.

Organizacją Opłatka zajęli się członkowie Ruchów, Stowarzyszeń i Grup działających w naszym kościele i w naszej lokalnej społeczności. W radosny nastrój i chrześcijański charakter spotkania wprowadził nas gospodarz parafii ks. Proboszcz, po czym zaprosił do obejrzenia części artystycznej.

Dzieci z naszej parafii pod opieką nauczycieli przygotowały przepiękne Jasełka, a młodzież z KSM-u humorystyczne scenki i konkursy. Dużo radości wniósł Ks. Wikariusz Kazimierz Bochnak, który wcielił się w dyrygenta i stworzył z uczestników spotkania wielką orkiestrę symfoniczną.
W atmosferze wzajemnej sympatii przełamaliśmy się Opłatkiem, składając sobie serdeczne życzenia. W trakcie pysznego poczęstunku , o który zadbały panie z KGW wymienialiśmy poglądy, rozmawialiśmy między sobą o minionym czasie i o nadziejach związanych z Nowym Rokiem.

Wspólnie spędzoną niedzielę uświetniły występy parafialnego chóru i zaproszonego Zespołu Muzycznego „Ósemka” zachęcające uczestników spotkania do wspólnego kolędowania.

Bardzo dziękujemy organizatorom za przygotowanie tego wspaniałego wydarzenia, a wszystkim uczestnikom za stworzenie świątecznej atmosfery i życzymy wszelkiej pomyślności w 2018 roku.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galeriiPoczątek Nowego Roku jest okazją do posumowania minionych dni oraz do kreślenia planów na te nadchodzące. Ocenę naszego postępowania może ułatwić wypowiedź Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Tyle jest wart nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu.
Tyle jest wart nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności.
Tyle jest wart nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serce, bliskość, współczucie i pociechę.
Tyle jest wart nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzone nam zło."

Skoro dany jest nam kolejny rok życia, to trzeba te słowa wziąć sobie głęboko do serca i czynić dobro, by Nowy Rok był więcej wart od poprzedniego…
Trzeba nam więc iść za Gwiazdą Betlejemską, by - tak jak pasterze i Trzej Królowie - znaleźć Nowonarodzonego Jezusa.

6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego o godz.10:25 zgromadziliśmy się przy Krzyżu Misyjnym, by dać świadectwo wiary i wziąć udział w Parafialnym Orszaku Trzech Króli. Podziwialiśmy stroje postaci biblijnych, które licznie pojawiły się na placu kościelnym i utworzyły barwny pochód. W uroczystej procesji szliśmy za gwiazdą wokół kościoła i z radością w sercu na spotkanie z Panem śpiewaliśmy piękne kolędy. Mędrcy ze Wschodu przybyli do szopy i złożyli dary: złoto, kadzidło i mirrę, które były wyrazem wiary w Chrystusa; prawdziwego człowieka, prawdziwego Boga oraz Króla. My też znaleźliśmy Dzieciątko w świątyni i przy żłóbku złożyliśmy Mu pokłon. Po powrocie z kościoła okadzaliśmy nasze domy poświęconym kadzidłem, a na drzwiach wejściowych pisaliśmy kredą litery K+M+B 2018, by Chrystus przez cały rok był naszym dobroczyńcą.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galerii


Wydarzenia z poprzednich lat zostały przeniesione do "Archiwum wydarzeń"

Duszpasterze