Aktualności


Nastała pełnia obfitego lata… sierpień – miesiąc zachwycania się pięknem świata i przyrody, miesiąc pielgrzymowania na Jasną Górę, by 15 sierpnia w dzień Święta Matki Boskiej Zielnej, oddać cześć Matce Najświętszej.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest ukoronowaniem sezonu najbardziej intensywnych prac w polu, ogromnego wysiłku polskich rolników, dlatego w tym dniu dziękując Maryi za dotychczasowe zbiory, święcimy zioła ułożone artystycznie w barwne bukiety. Wiązanki z ziół, zbóż, kwiatów i owoców dzięki poświęceniu zyskują wielką moc… Chronią dom przed piorunami i wszelkim złem, zbiory – przed szkodnikami czy gradem, a ziarnom siewnym i zwierzętom gospodarczym dadzą siłę i zapewnią sprzyjający los…

W tym tak uroczystym dniu dziękczynienia za tegoroczne zbiory uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii o godz. 10.30. Delegacje z wieńcami tradycyjnie zebrały się u stóp krzyża misyjnego, skąd po uroczystym przywitaniu przez ks. Proboszcza w uroczystej procesji zostały wprowadzone do świątyni.

W tym roku wyjątkowo przez poszczególne delegacje zostało przygotowane aż 6 wieńców dożynkowych. Wszystkie pięknie wykonane, w przygotowanie których zostało włożone serce i miłość do naszej ukochanej Matki. W trakcie uroczystej Mszy świętej dziękowaliśmy za tegoroczne zbiory, opiekę Bożą nad naszą wspólnotą parafialną, wszystkimi jej rodzinami. Na koniec Mszy świętej zostały one pobłogosławione i umieszczone na naczelnym miejscu obok ołtarza.

Po Mszy świętej popołudniowej o godz. 15.00 udaliśmy się na cmentarz, by zgromadzić się u grobu naszego śp. ks. Proboszcza Henryka Rychlaka w 8 rocznicę jego śmierci, by wspólną modlitwą koronką do Miłosierdzia Bożego modlić się o spokój jego duszy, jak też i naszych braci i sióstr spoczywających na cmentarzu. Niech odpoczywają w pokoju w tej naszej krainie ciszy i refleksji.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galeriiW piątek 23 czerwca na Mszy Świętej o godz. 9:00 razem z uczniami szkół podstawowych, ich rodzicami, nauczycielami i kapłanami, dziękowaliśmy Bogu za 10 miesięcy wytężonej pracy w szkole. Modliliśmy się, aby nadchodzące wakacje były nie tylko miłym wypoczynkiem, ale też czasem pełnym piękna, dobra i duchowego wzrostu. W tym dniu przypadała Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, toteż wszyscy zgromadzeni na Eucharystii prosiliśmy Serce Jezusowe, by rozgrzewało nasze serca do pełniejszej miłości Boga i bliźniego.

W sobotę w pierwszy wakacyjny wieczór zebraliśmy się w naszej świątyni na Czuwaniu „Zawsze będę Ci śpiewał” , by wielbić Pana Boga modlitwą i pieśnią. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania, Schola, KSM, zaproszona kolejny raz młodzież ze Szkoły Muzycznej w Rzeszowie przedstawiła montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem ks. Proboszcza Mariana Fortuny. Na zakończenie czuwania zatopieni w głębokiej refleksji otrzymaliśmy indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem oraz okolicznościowe pocztówki z religijnymi cytatami, które będą nam drogowskazem na nadchodzące dni.

Natomiast w niedzielę przeżywaliśmy wyjątkowe chwile z okazji 30- lecia kapłaństwa i 10 –lecia objęcia urzędu proboszcza w naszej wspólnocie ks. Mariana Fortuny. Grupy działające w parafii, tj. Rada Parafialna, Akcja Katolicka, Chór, Ministranci, Schola oraz Grupa Teatralna RODZINA włączyły się w oprawę uroczystej Eucharystii , w której uczestniczyła również najbliższa Rodzina Jubilata. Zgromadzeni w świątyni dziękowaliśmy Bogu za Kapłana, który ujął nas dobrocią, energią, a przede wszystkim przystępnością i radością życia.

Pod koniec Mszy św. delegacje dzieci, młodzieży i dorosłych dziękowały Ks. Proboszczowi za udzielone w tej parafii Sakramenty Święte, życzyły zdrowia i pomyślności w dalszej pracy duszpasterskiej i w pracach związanych z remontem naszej świątyni.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galeriiTe słowa w Uroczystość Bożego Ciała nabierają szczególnego znaczenia. Dzisiaj wielbimy Chrystusa za cud przemiany chleba i wina w Jego rzeczywiste Ciało i Krew. Cud Eucharystii to jedna z największych Tajemnic, która dokonuje się w czasie Mszy Świętej i wymaga zawsze czystej wiary i bezinteresownego zaufania. By wzmocnić wiarę wątpiącym w niezwykłą przemianę, Bóg przemawia od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych poprzez liczne Cuda Eucharystyczne. Mają one miejsce w różnych zakątkach świata, w tym również w Polsce i świadczą o rzeczywistej obecności Pana Jezusa w wśród nas.

W dniu tak bardzo uroczystym dzieci klas IV szkół podstawowych naszej parafii przeżywały swoją rocznicę I komunii świętej. Z wielka radością w sercu włączyły się w oprawę liturgiczną uroczystej Mszy świętej o godz. 10.30. W czasie Mszy świętej czytały czytania, modlitwę wiernych a także przyniosły do ołtarza dary ofiarne. Po zakończonej liturgii udaliśmy się do czterech ołtarzy wokół naszej świątyni, które przygotowali: I – schola, II – KSM, III – Akcja Katolicka i IV – Parafialna Grupa teatralna „Rodzina”.

Przy każdym z czterech ołtarzy odśpiewana została przez naszych księży ewangelia i odśpiewane zostały suplikacje o uchronienie od klęsk żywiołowych. Liczne grono dziewczynek sypało kwiaty a grupa chłopców dzwoniła dzwoneczkami. Przy ostatnim ołtarzu przy krzyżu otrzymaliśmy uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Cały tydzień w oktawie Bożego Ciała gorliwie przychodziły dzieci do sypania kwiatów i dzwonienia dzwoneczkami.

Jako podsumowanie na zakończenie oktawy było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i i słodycze dla dzieci. Szkoda, że już się procesje zakończyły. Ciebie Boga wysławiamy.

…………………………………………………………

PROŚMY MATKĘ BOŻĄ,
ABY POMAGAŁA NAM ODKRYWAĆ PIĘKNO EUCHARYSTII I NIĄ SIĘ KARMIĆ,
BYŚMY ŻYLI W JEDNOŚCI Z BOGIEM I BRAĆMI…


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galeriiSą w naszym życiu uroczystości, które zapamiętamy na zawsze, jedną z nich jest Pierwsza Komunia Święta, na którą dzieci z naszej parafii czekały od kilku miesięcy.

Na uroczystej Mszy Świętej o godz. 10:30 Jezus Chrystus po raz pierwszy zagościł w czystych sercach 14 trzecioklasistów. Dzieci z przejęciem uczestniczyły w tej niezwykłej Eucharystii, pięknym śpiewem, czytaniami i darami ofiarnymi wyrażały Panu Bogu wdzięczność za te niezwykłe odwiedziny. Gorąco modliły się też o zdrowie dla koleżanki Moniki, która na zakończenie Białego Tygodnia przystąpiła również do Pierwszej Komunii Świętej.

W obecności rodziców, krewnych i znajomych wyraziły swą miłość do Jezusa i Maryi składając przyrzeczenia pierwszokomunijne : do 18 roku życia nie pić żadnych napojów alkoholowych, nie palić papierosów oraz nie używać narkotyków przez całe życie.

Dzień przyjęcia przez dzieci po raz pierwszy Komunii Świętej jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu rodzin i całej parafii, która zostaje w ten sposób umocniona i ubogacona. Nasza wspólnota otoczyła je szczególną modlitwą, aby przez całe życie były dobre, kochające Boga i bliźniego.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galeriiPrzed wiekami tytuł Królowej Polski nadał Matce Bożej król Jan Kazimierz po zwycięstwie Polaków nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry. 300 lat później z inicjatywy prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego śluby zawierzenia zostały odnowione na Jasnej Górze, wielokrotnie zawierzał Maryi naszą Ojczyznę św. Jan Paweł II. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nawiązuje też do uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy regulującej organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Gdy nastał miesiąc Maryjny, otwierają się również i nasze serca, śpiewając Litanię Loretańską w czasie nabożeństw majowych, modląc się w domu i przy przydrożnych kapliczkach, kierujemy do Matki Bożej gorące uwielbienie. Oddajemy się w Jej macierzyńskie ręce, powierzając swoje życie i prosząc o wstawiennictwo u Syna. Całym sercem staramy się słuchać tego, co Ona do nas mówi i zmieniać swoje życie na lepsze, aby Polska była rzeczywistym królestwem MARYI i JEZUSA.


Rozpoczął się najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień.

W Niedzielę Palmową na pamiątkę wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy zebraliśmy się o godz. 10:30 na placu przed kościołem, by uczestniczyć w uroczystej procesji. Przynieśliśmy ze sobą palmy wykonane z gałązek wierzbowych oraz suchych traw i kwiatów, by poświęcone chroniły nas przed żywiołami i chorobami. Szczególną, bo ponad dwumetrową, palmę ozdobioną kolorowymi bibułkowymi kwiatami i wstążkami wykonały panie: Zofia Sztycharz i Małgorzata Filip. Po poświęceniu palm przez ks. Proboszcza uczestniczyliśmy w procesji wokół świątyni, a następnie w Eucharystii, w czasie której Męka Pańska była czytana z podziałem na role.

Natomiast po popołudniowej Mszy św., aby lepiej przygotować się do Świąt, uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej w plenerze. Tym razem trasa rozmyślań o ostatnich chwilach z życia Jezusa wiodła przez Grzegorzówkę, a jej zakończenie było w przysiółku zwanym „Kanadą”.

Rozważania Męki Pańskiej przeplecione były przemyśleniami o problemach występujących w rodzinach a także o postawach małżonków i dzieci. Dlatego też w czytania zaangażowane były dzieci oraz Grupa Teatralna RODZINA, która w ten sposób zakończyła cykl modlitewnych występów pod hasłem: „Idźcie i głoście”.

W tym roku licznie zebranych uczestników prowadził nowy krzyż, który zostanie osadzony na szczycie remontowanego dachu naszego kościoła. Niesiony był kolejno przez wszystkie stany, a na zakończenie trafił do rąk księży, którzy udzielili nam uroczystego błogosławieństwa.

Tegoroczna wędrówka w ciepłe i słoneczne popołudnie była dla wszystkich wzruszającym przeżyciem i niewątpliwie wspaniałą zapowiedzią nadchodzącego Triduum Paschalnego i Wielkanocnego Poranka.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galerii
Rozpoczął się Wielki Post - czas zasłuchania i rozmyślań nad cierpieniem i śmiercią Jezusa, czas wpatrywania w Jego krzyż. Przez 40 dni będziemy realizować najważniejsze trzy zalecenia : post, modlitwę i jałmużnę, które są najlepszymi drogami do Pana Boga.

W Środę Popielcową na Mszach św. o godz. 7.00 i 17.00 pochylaliśmy głowy, by zostały posypane popiołem - symbolem kruchości życia i świata. Usłyszane słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" skłaniają nas do różnych umartwień, pracy nad sobą, do stawiania czoła pokusom. W tym dniu obchodziliśmy również Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy po wojnie nie złożyli broni, bo nie zgodzili się na sowietyzację Polski. Nasza pamięć o Nich jest zadośćuczynieniem za ich prześladowanie, katowanie w ubeckich więzieniach i śmierć w obronie Ojczyzny.

W czasie Wielkiego Postu będziemy z chęcią uczestniczyć w piątkowych Drogach Krzyżowych oraz niedzielnych Gorzkich Żalach. Działająca w naszej parafii Grupa Teatralna „ RODZINA” rozpoczęła szczególną modlitwę . Realizując hasło tego Roku Liturgicznego „Idźcie i głoście” będzie rozważać MISTERIUM MĘKI I ŚMIERCI JEZUSA CHRYSTUSA w 6 kościołach parafialnych: Rzeszowie, Wysokiej Łańcuckiej, Łańcucie, Albigowej, Kraczkowej oraz w rodzinnych stronach ks. Henryka Rychlaka – w Jeżowem.

Młodsi parafianie ze swoimi rodzinami przyłączyli się do akcji „Jałmużna wielkopostna”, której celem jest pozyskanie środków na leczenie dzieci i osób starszych. Rezygnacja z konkretnych przyjemności pozwoli zaoszczędzić pieniądze , które trafią do tekturowych „Skarbonek Miłosierdzia” na rzecz potrzebujących pomocy.
Wypełnione skarbonki wrócą do kościoła w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, a następnie przekazane do CARITAS.
Co za wyjątkowy dzień !

W styczniowe - bardzo śnieżne i mroźne popołudnie siada sąsiad obok sąsiada i w duchu wspólnoty parafialnej podaje mu życzliwie rękę, bo tak należy się zachować… Dzisiaj przebaczamy sobie winy i sąsiedzkie urazy, śpiewamy kolędy i z uśmiechem otwieramy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać domownicy, sąsiedzi, nasi znajomi i przyjaciele.

Swoją postawą stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi.

W radosny nastrój i chrześcijański charakter już 9. spotkania wprowadził nas gospodarz parafii ks. proboszcz Marian Fortuna, który serdecznie przywitał wszystkich zebranych, wyraził słowa podziękowania dla wszystkich współorganizatorów i sponsorów imprezy oraz hojnie obdarowywał prezentami wszystkich występujących.

Po wykonaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy” mikrofony trafiły w ręce członków KSM i Grupy Teatralnej RODZINA, którzy zaprezentowali spektakl pt. „Wigilia Karoliny”, w którym zbłąkana rodzina odnajduje sens Bożego Narodzenia. Ciekawy dobór melodii oraz piękna gra zyskały uznanie zgromadzonej publiczności. Aktorzy potraktowali swój występ bardzo poważnie, o czym świadczy piękne opanowanie tekstu, swobodne zachowanie na scenie, lekkość i płynność gry aktorskiej. Pomysł Wigilii i przygotowanie aktorów to dzieło ks. Kazimierza Bochnaka wikariusza tutejszej parafii. Po przedstawieniu przyszła pora na przełamanie się Opłatkiem.

Kolejnym punktem spotkania były „Jasełka” w wykonaniu przedszkolaków i klasy 3 ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce pod kierunkiem pani Bogumiły Wróbel. Po chwili dołączyły do nich dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej. Mali artyści – swoim występem wprowadzili zebranych w niesamowity nastrój, ukazali scenki nawiązujące do zdarzeń sprzed dwóch tysięcy lat oraz tradycji polskiej związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Pokazani zostali Mędrcy, spieszący oddać pokłon Nowonarodzonemu Bogu, pastuszkowie, którzy przybyli z darami. A wszystkich z uśmiechem i otwartym sercem przywitała Święta Rodzina. Pięknie zaprezentowała się też parafialna Schola oraz młodzież z KSM. Przedstawienia przeplatane były kolędami i pastorałkami tworzącymi niepowtarzalny klimat.

Owacje na stojąco otrzymał parafiany chór prowadzony przez p. Łukasza Wróbla. Chórzyści zaprezentowali cztery polskie kolędy oraz jedną ukraińską pt. "Radość dziś nastała", która najbardziej spodobała się publiczności.

Punktem kulminacyjnym spotkania była wzruszająca Kolęda dla Nieobecnych wykonana przez Oliwię Nycz :
„A nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecnych pojawią się cienie.
Uwierzymy kolejny raz, w jeszcze jedno Boże Narodzenie.
I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu,
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj, wbrew tak zwanej ironii losu…”

Spotkanie Opłatkowe połączone z obchodami Dnia Babci i Dziadka było wspaniałą okazją do serdecznych rozmów, wspomnień i stanowiło piękny przykład integracji społeczności lokalnej. Był to bardzo miły czas i dobra okazja na spotkanie się wszystkich grup parafialnych, czas na wspólną modlitwę, śpiew kolęd i super zabawę. Wszyscy obecni na tegorocznym opłatku mogli doświadczyć, że parafia to jedna Rodzina.
O bogatą stronę kulinarną zadbały panie z Kół Gospodyń Wiejskich, Róż Różańcowych oraz Akcji Katolickiej.

Dziękujemy Tym, którzy pomogli zorganizować to wyjątkowe spotkanie. Mamy nadzieję, że ten kolejny, rozpoczynający się Rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galeriiŚwięto Trzech Króli to potoczna nazwa Dnia upamiętniającego objawienie się Boga człowiekowi. Trzej mędrcy ze Wschodu – Kacper, Melchior i Baltazar - przybyli do Betlejem, by oddać pokłon Narodzonemu Jezusowi i złożyć Mu drogocenne dary.

Tego dnia drugi raz w historii parafii pomysłowo ucharakteryzowani zgromadziliśmy się na placu kościelnym przed figurą Matki Bożej, by w parafialnym orszaku iść za światłem – nie tym , co oślepia- światłem sukcesu i pieniędzy, ale by nieść Pokój i Dobro i te wartości sobie nawzajem okazywać. Królom nie przeszkadzała odległość, więc i nam - dzisiejszym uczestnikom uroczystej Mszy św. nie był groźny trzaskający mróz i śnieżne zaspy. Z wielką radością szliśmy w barwnym korowodzie wokół świątyni, by szukać Pana, znaleźć Go i tak jak Trzej Królowie oddać Mu pokłon. Dzisiaj na Mszach świętych zostało poświęcone kadzidło i kreda, toteż na drzwiach wejściowych w naszych katolickich domach pisaliśmy wielką prośbę skierowaną do Chrystusa, aby błogosławił nasz dom:
C + M + B 2017 „CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT”.

Takie oznakowanie drzwi jest świadectwem naszej wiary, bo pragniemy w naszych sercach znaleźć dary godne Boga. Swoją postawą w życiu codziennym chcemy adorować Pana i czynić dobro, bo to jest miarą człowieczeństwa i jak powiedział Ojciec Św. Franciszek: „Szukać Boga , jak Mędrcy ze wschodu”.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w galerii


Wydarzenia 2016 i z poprzednich lat zostały przeniesione do "Archiwum wydarzeń"

Menu

Grupy parafialne

Archiwum wydarzeń

Duszpasterze